Carnatic Vocal

Bharat Sundar

Carnatic Vocal

Sayee Rakshith (Violin)

Sumesh Narayanan (Mridangam)

Chandrasekara Sharma (Ghatam)