}

CD/Recording Details

Amritha Murali Live at MIT - Apr 23 2017 - RK Shriramkumar & K Arunprakash

Amritha Murali

PRICE

Member Wave Member MP3 Non-Member Wave Non-Member MP3
$15 $10 $25 $20

TRACKS

Song Duration
01 Sadguru Gajasya Vani (Slokam) & Pankajakshi Nipai (Varnam) - Kambodhi - Adi - Ramaswami Sivan 9:24
02 Thyagaraja Palayasumam - Gowlai - Rupakam - Muthuswami Dikshithar 15:36
03 Lokavana Chathura - Begada - Adi - Thyagaraja 35:52:00
05 Karuna Judavamma - Varali - Misra Chapu - Shyama Shastri 29:19:00
06 Jambupathe Mam Pahi - Yamankalyani - Tisra Eka - Muthuswami Dikshithar 13:09
07 Sarasa Samadhana - Kapinarayani - Adi - Thyagaraja 11:39
08 Ragam Thanam Pallavi - Shankarabharanam & Lalitha - Kanda Jathi Triputa (Kanda Nadai) - R K Shriramkumar 52:16:00
09 Devaki Nandana - Mand, Kamas & Desh - Adi - Purandhara Dasa 6:31
10 Vedantha Nilaiyagi (Thiruvarutpa) - Panthuvarali, Chenchurutti, Kapi & Sindhubhairavi - Adi - Ramalinga Adigal 10:49
11 Mangalam Vara Rishyashringa (Mangalam) - Surutti - Adi - Chandrasekhara Saraswathi 1:47